Công tác vận động thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non

Tháng Mười 12, 2015 4:34 chiều

Thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

Năm học 2015- 2016 nhà trường tuyên truyền vận động phụ huynh đóng góp ngày công, vật liệu để xây dựng khu vận động cho học sinh

IMG_20151012_160757


 Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg